KennisCafé: Dyslexie, dyscalculie en AD(H)D anders bekeken

dinsdag 26 maart 2019
19:30 tot 21:00

Locatie Ontmoetingscentrum Beek en Donk
Categorie Algemeen
Tags KennisCafé
Prijzen
  • Aanmelden gratis
Download iCal
Terug

KennisCafé: Dyslexie, dyscalculie en AD(H)D anders bekeken

Is dyslexie, dyscalculie en AD(H)D echt een handicap voor je leven, zoals vaak wordt gezegd? Mariëlle Schoenmakers neemt je graag mee in een andere manier van kijken naar deze problematieken.

Mariëlle verzorgde onlangs een KennisCafé met dit onderwerp in Gemert. Vanwege de grote belangstelling gaat ze op herhaling op dinsdag 26 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Deze keer in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De toegang is gratis. Om verzekerd te zijn van een plek, is aanmelden gewenst.

Herken je dit bij jezelf of bij iemand in jouw omgeving?

  • Moeite met lezen, rekenen, schrijven, spelling, plannen of klok kijken.
  • Snel afgeleid, moeite met concentreren en/of uitstelgedrag.

Vaak zijn degenen die worstelen met dyslexie of dyscalculie creatief, fijngevoelig en goede waarnemers. Maar op school, studie of in het werk komt dat er allemaal niet uit. Elk leerprobleem heeft een negatieve invloed op het zelfvertrouwen, je doet je best, maar het lukt maar niet en je begrijpt niet waarom.

Zicht op leer- en gedragsmogelijkheden
Dyslexie en dyscalculie hebben alles te maken met hoe iemand denkt en leert. Mariëlle geeft je in dit KennisCafé inzicht in de manieren waarop mensen met (vermoedens van) dyslexie, dyscalculie en AD(H)D denken, leren en werken. Hoe je met deze problematieken kunt komen tot leren. En dat je het wél kan. Zodat je ervaart en voelt dat je goed bent zoals je bent, met jouw eigen kwaliteiten. Voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, of om een ander mee verder te kunnen helpen.

Tijdens de activiteiten van Bibliotheek De Lage Beemden worden er mogelijk foto’s gemaakt voor eventueel gebruik op Social media of in gedrukte of online uitingen. Heb je bezwaar tegen het maken en publiceren van beelden en opnames? Maak dit dan kenbaar bij de activiteit op de dag zelf.

Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op dinsdag 26 maart 2019 om 21:00